Orto plus

Ortopedicko - traumatologická ambulance
Artroskopická poradna

V ambulancích ORTHO+ poskytujeme komplexní ortopedicko-traumatologickou péči se zaměřením na pacienty indikované k artroskopickým výkonům v oblasti velkých i drobných kloubů horních a dolních končetin. Specializujeme se na léčbu chrupavky a to jak formou konzervativní, tak i operační léčby, která probíhá v centru jednodenní chirurgie CHS Galen v Ústí nad Orlicí a na Ortopedické klinice FNHK.

Standardní ambulantní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Naše pracoviště má smlouvy se všemi pojišťovnami. K vyšetření je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online.

Akutní stavy ošetřujeme přednostně po domluvě s lékařem.

Více o nás