Zajímavosti z ortopedie

Aktuální možnosti léčby artrózy

Osteoartróza je onemocnění, u kterého dochází k úbytku kloubní chrupavky v důsledku jejího opotřebení. Postihuje jak velké (kolenní, kyčelní, hlezenní a ramenní kloub) tak i drobné klouby na rukou a nohou. V České republice trpí tímto onemocněním cca 40% lidí ve věku nad 65 let. Možnosti její léčby ...

Artroskopie zápěstí

Artroskopie (ASK) zápěstí patří mezi specializované výkony, které je nutné provádět s pečlivou rozvahou a pacientovi by měl být předem vysvětlen možný efekt této operace. Nejčastější indikací ASK zápěstí je diagnostika a ošetření patologií v oblasti komplexu DRUJ (distální radioulnární skloubení),...

Artroskopie loketního kloubu

Artroskopie loketního kloubu představuje šetrnou a spolehlivou metodu pro diagnostiku a léčbu určitých typů onemocnění lokte. Nějčastěji indikujeme tento výkon při nutnosti extrakce kloubních myšek a uvolnění rozsahu pohybu rigidního (ztuhlého) loketního kloubu. Nejfrekventovanější je problematika p...

Artroskopie kyčelního kloubu

V oblasti artroskopie (ASK) kyčelního kloubu došlo za poslední roky k významnému posunu ve vývoji specifických nástrojů a operačních technik, které umožnují podrobnou diagnostiku a ošetření patologií v oblasti kyčelního kloubu, nejčastěji u tzv. femoroacetabulárního impingmentu (FAI). FAI - vzniká...

Artroskopie hlezenního kloubu

Hlezenný kloub je 3. nejčastěji artroskopovaným kloubem. Je to výkon při kterém jsme schopni ošetřit jak přední, tak zadní kompartment hlezenního kloubu nejčastěji se jedná o snesení prominujících nárůstků v rámci předního a zadního impingmentu, dále je poměrně časté i ošetření defektů chrupavek tal...

Artroskopie kolenního kloubu

Ošetření patologií v oblasti kolenního kloubu patří mezi nejfrekventovanější artroskopické výkony. Nejčastějším nálezem jsou ruptury menisků, zkřížených vazů a patologie v oblasti chrupavek. Artroskopicky můžeme provést suturu menisků, náhradu obou zkřížených vazů. Artroskopický obraz sutury meni...

Artroskopické operace ramenního kloubu

Ramenní kloub je druhým nejčastějším artroskopovaným kloubem. V rámci této procedury nejčastěji uvolňujeme srůsty u pacientů se syndromem ztuhlého ramene, dále upravujeme tvar výběžku lopatky (akromia) tak, aby nedocházelo ke kolizi s rotátorovou manžetou. Další dnes již běžně zavedenou artroskopick...