Artroskopie kolenního kloubu

Ortopedie MUDr. Tomáš Proček > Články > Artroskopie kolenního kloubu

Artroskopie kolenního kloubu

  • Ošetření patologií v oblasti kolenního kloubu patří mezi nejfrekventovanější artroskopické výkony. Nejčastějším nálezem jsou ruptury menisků, zkřížených vazů a patologie v oblasti chrupavek. Artroskopicky můžeme provést suturu menisků, náhradu obou zkřížených vazů.


Artroskopický obraz sutury menisku

  • Kombinace artroskopie a limitovaného miniinvazivního přístupu nám umožní ošetřit různé typy nestabilit kolenního kloubu.

Názorný příklad náhrady postranního vazu pomocí implantátu ,,Internal-Brace"

Názorný příklad autologního štěpu odebraného z tzv. hamstringů pro náhradu předního zkříženého vazu
  • Dnes již samozřejmostí a standardizovanou procedurou je operační léčba defektů kloubní chrupavky.


Otevřené ošetření defektu chrupavky technikou tzv. ,,Mozaikové plastiky"  • Specifickou kapitolu artroskopických výkonů v oblasti kolene je léčba nestability pately, ta zahrnuje jak miniinvazivní operace: náhrada MPFL, tak extenzivní operace, kdy provádíme otevřenou nápravu vrozených anatomických dispozic femoro-patelárního kloubu.

Náhrada MPFL (obrázek vlevo) v indikovaných případech může být kombinovaná s transpozicí tuberozity tibie (obrázek vpravo)
Trochleoplastika- anatomické obnovení žlábku stehenní kosti, který zajistí centrovaný průběh pately