Nabízíme široké spektrum výkonů v ambulantní ortopedii a traumatologii s možností návazné operační léčby

Ambulance ORTO+

 • komplexní ortopedicko-traumatologická péče
 • diagnostika a léčba onemocnění a úrazů pohybového aparátu (onemocnění kostí, kloubů, svalů a šlach a okrajově onemocnění páteře)

Diagnostika

 • klinické vyšetření
 • RTG
 • ultrazvuk
 • CT a MR vyšetření
 • mikrobiologické vyšetřeni


Terapeutické výkony

 • lokální aplikace kortikoidů
 • punkce kloubů
 • přikládání ortéz
 • přikládání sádrových obvazů
 • aseptické převazyDoplňující informace

 • standardní ambulantní péče hrazena ze zdravotního pojištění
 • smlouvy se všemi pojišťovnami
 • objednání možné telefonicky, osobně nebo online
 • akutní stavy ošetřujeme přednostně po domluvě s lékařem

Poradna pro sportovní traumatologii

 • zaměření na profesionální i rekreační sportovce
 • diagnostika, léčba a sledování akutních či chronických poranění pohybového aparátu
 • cílem je rychlá rekonvalescence a návrat k původním činnostem
 • možnost přímé návaznosti na rehabilitační péči

Konzultační služby

 • nastavení individuálního terapeutického režimu s ohledem na typ poranění
 • posouzení RTG snímků, sonografických nálezů či nálezů na CT a magnetické rezonanci


Doplňující informace

 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultace
 • do poradny je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online
 • v případě dalších dotazů se na nás obrat'te


Terapeutické výkony

 • při indikaci možnost operační léčby na Ortopedické klinice FNHK a chirurgickém oddělení Nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Artroskopická poradna

Artroskopická poradna slouží těm pacientům, kteří artroskopický výkon zvažují a potřebují v dané problematice poradit. Dále slouží pacientům, kteří tento výkon absolvovali a nedosáhli tíženého výsledku a chtějí konzultovat možnosti a nasměřování dalších terapeutických kroků. Při indikaci možnost provedení ASK výkonu na Ortopedické klinice FNHK a v Nemocnici Dvůr králové nad Labem.
Doplňující informace

 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultace
 • do poradny je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online
 • v případě dalších dotazů se na nás obrat'te

Poradna pro léčbu poškozené kloubní chrupavky

Pacientům, kteří chtějí poradit s možnostmi léčby poúrazového a degenerativního poškození kloubní chrupavky je v této poradně ozřejmeno aktuální spektrum farmakologických a operačních možností. Podle jejich individuálních potřeb a stavu bude nastaven ideální terapeutický postup.


Doplňující informace

 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultace
 • do poradny je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online
 • v případě dalších dotazů se na nás obrat'te

Aktuální léčba osteoartrózy (OA)

 • kliknutím na tento odkaz se dostanete do sekce články, kde je detailně rozebrán recentní náhled na léčbu OA.


Navštivte nás v některé z našich ordinací

Kontakt