Nabízíme široké spektrum výkonů v ambulantní ortopedii a traumatologii s možností návazné operační léčby

Ambulance ORTHO+

 • komplexní ortopedicko-traumatologická péče
 • diagnostika a léčba onemocnění a úrazů pohybového aparátu (onemocnění kostí, kloubů, svalů a šlach a okrajově onemocnění páteře)

Diagnostika

 • klinické vyšetření
 • RTG
 • ultrazvuk
 • CT a MR vyšetření
 • mikrobiologické vyšetřeni


Terapeutické výkony

 • lokální aplikace kortikoidů
 • punkce kloubů
 • přikládání ortéz
 • přikládání sádrových obvazů
 • aseptické převazyDoplňující informace

 • standardní ambulantní péče hrazena ze zdravotního pojištění
 • smlouvy se všemi pojišťovnami
 • objednání možné telefonicky, osobně nebo online
 • akutní stavy ošetřujeme přednostně po domluvě s lékařem

Poradna pro sportovní traumatologii

 • zaměření na profesionální i rekreační sportovce
 • diagnostika, léčba a sledování akutních či chronických poranění pohybového aparátu
 • cílem je rychlá rekonvalescence a návrat k původním činnostem
 • možnost přímé návaznosti na rehabilitační péči

Konzultační služby

 • nastavení individuálního terapeutického režimu s ohledem na typ poranění
 • posouzení RTG snímků, sonografických nálezů či nálezů na CT a magnetické rezonanci


Doplňující informace

 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultace
 • do poradny je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online
 • v případě dalších dotazů se na nás obrat'te


Terapeutické výkony

 • při indikaci možnost operační léčby na Ortopedické klinice FNHK a chirurgickém oddělení Nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Artroskopická poradna

Artroskopická poradna slouží těm pacientům, kteří artroskopický výkon zvažují a potřebují v dané problematice poradit. Dále slouží pacientům, kteří tento výkon absolvovali a nedosáhli tíženého výsledku a chtějí konzultovat možnosti a nasměřování dalších terapeutických kroků. Při indikaci možnost provedení ASK výkonu v Centru jednodenní chirurgie - CSH Galen v Ústí nad Orlicí.
Doplňující informace


 • standardní ambulantní péče hrazena ze zdravotního pojištění
 • objednání možné telefonicky (+420 723 421 663 - pondělí - pátek), nebo osobně
 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultacePoradna pro léčbu poškozené kloubní chrupavky

Pacientům, kteří chtějí poradit s možnostmi léčby poúrazového a degenerativního poškození kloubní chrupavky je v této poradně ozřejmeno aktuální spektrum farmakologických a operačních možností. Podle jejich individuálních potřeb a stavu bude nastaven ideální terapeutický postup.


Doplňující informace

 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultace
 • do poradny je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online
 • v případě dalších dotazů se na nás obrat'te

Aktuální léčba osteoartrózy (OA)

 • kliknutím na tento odkaz se dostanete do sekce články, kde je detailně rozebrán recentní náhled na léčbu OA.


Poradna pro dětskou ortopedii

Tato poradna poskytuje specializovanou péči pro dětské pacienty s vrozenými a získanými vadami pohybového aparátu. Hlavní zaměření je na terapii vývojového postižení kyčelního kloubu, léčbu pes equinovarus a na pacienty s dětskou mozkovou obrnou. Součástí lékařského týmu jsou 2 plně erudovaní dětští ortopedi.


Diagnostika

 • RTG
 • ultrazvukové vyšetření kyčelních kloubů
 • klinické vyšetření

Terapeutické výkony

 • přikládání dětských ortopedických pomůcek
 • přikládání sádrových obvazů

Poradna chirurgie ruky

Chirurgie ruky je obor, který během posledních let zaznamenal velký vývoj. Vzhledem k tomu, že anatomie a funkce ruky jsou vzorcem provázaných struktur, musí se zde kombinovat postupy chirurgické, ortopedické, neurochirurgické a plastické chirurgie.

V našem týmu se této problematice věnuje MUDr. Šulcová, která po komplexní diagnostice stanoví léčebný postup s možností provedení operačního zákroku v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.


Diagnostika

 • rtg
 • ultrazvuk
 • mikrobio
 • klinické vyšetření

Terapeutické výkony

 • obstřik
 • lokální aplikace kortikoidů
 • Mobilizační techniky
 • přikládání ortéz
 • aseptické převazy
 • punkce kloubů
 • přikládání sádrových obvazů

Navštivte nás v některé z našich ordinací

Kontakt