Nabízíme široké spektrum výkonů v ambulantní ortopedii a traumatologii s možností návazné operační léčby

Ambulance ORTHO+

 • komplexní ortopedicko-traumatologická péče
 • diagnostika a léčba onemocnění a úrazů pohybového aparátu (onemocnění kostí, kloubů, svalů a šlach a okrajově onemocnění páteře)

Diagnostika

 • klinické vyšetření
 • RTG
 • ultrazvuk
 • CT a MR vyšetření
 • mikrobiologické vyšetřeni


Terapeutické výkony

 • lokální aplikace kortikoidů
 • punkce kloubů
 • přikládání ortéz
 • aseptické převazyDoplňující informace


 • smlouvy se všemi pojišťovnami
 • objednání možné telefonicky, osobně nebo online
 • akutní stavy ošetřujeme po domluvě s lékařem

Poradna pro sportovní traumatologii

 • zaměření na profesionální i rekreační sportovce
 • diagnostika, léčba a sledování akutních či chronických poranění pohybového aparátu
 • cílem je rychlá rekonvalescence a návrat k původním činnostem
 • možnost přímé návaznosti na rehabilitační péči

Konzultační služby

 • nastavení individuálního terapeutického režimu s ohledem na typ poranění
 • posouzení RTG snímků, sonografických nálezů či nálezů na CT a magnetické rezonanci


Doplňující informace

 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultace
 • do poradny je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online
 • v případě dalších dotazů se na nás obrat'te


Terapeutické výkony

 • při indikaci možnost operační léčby v Centru jednodenní chirurgie - CSH Galen v Ústí nad Orlicí.

Artroskopická poradna

Artroskopická poradna slouží těm pacientům, kteří artroskopický výkon zvažují a potřebují v dané problematice poradit. Dále slouží pacientům, kteří tento výkon absolvovali a nedosáhli tíženého výsledku a chtějí konzultovat možnosti a nasměřování dalších terapeutických kroků. Při indikaci možnost provedení ASK výkonu v Centru jednodenní chirurgie - CSH Galen v Ústí nad Orlicí.
Doplňující informace


 • standardní ambulantní péče hrazena ze zdravotního pojištění
 • objednání možné telefonicky (+420 723 421 663 - pondělí - pátek), nebo osobně
 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultacePoradna pro léčbu poškozené kloubní chrupavky

Pacientům, kteří chtějí poradit s možnostmi léčby poúrazového a degenerativního poškození kloubní chrupavky je v této poradně ozřejmeno aktuální spektrum farmakologických a operačních možností. Podle jejich individuálních potřeb a stavu bude nastaven ideální terapeutický postup.

Na našich ambulancích možnost léčby krevní plazmou a aplikací preparátů kloubní výživy.


Viskosuplementace


Léčba krevní plazmouDoplňující informace

 • provoz poraden je mimo standardní ordinační dobu
 • konzultace zde nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
 • základní konzultace bez klinického vyšetření 700 Kč
 • základní konzultace s klinickým vyšetřením 1000 Kč
 • ceny se mohou individuálně lišit v závislosti na celkové délce a rozsahu konzultace
 • do poradny je možné se objednat telefonicky, osobně nebo online
 • v případě dalších dotazů se na nás obrat'te

Aktuální léčba osteoartrózy (OA)

 • kliknutím na tento odkaz se dostanete do sekce články, kde je detailně rozebrán recentní náhled na léčbu OA.


Poradna pro dětskou ortopedii

Tato poradna poskytuje specializovanou péči pro dětské pacienty s vrozenými a získanými vadami pohybového aparátu. Hlavní zaměření je na terapii vývojového postižení kyčelního kloubu, léčbu pes equinovarus a na pacienty s dětskou mozkovou obrnou. Součástí lékařského týmu jsou 2 plně erudovaní dětští ortopedi.


Diagnostika

 • klinické vyšetření
 • RTG
 • Ultrazvukové vyšetření kyčelních kloubů (k objednání na tel.: 723 421 663, pondělí-pátek)

Terapeutické výkony

 • přikládání dětských ortopedických pomůcek


Poradna chirurgie ruky

Chirurgie ruky je obor, který během posledních let zaznamenal velký vývoj. Vzhledem k tomu, že anatomie a funkce ruky jsou vzorcem provázaných struktur, musí se zde kombinovat postupy chirurgické, ortopedické, neurochirurgické a plastické chirurgie.

V našem týmu se této problematice věnuje MUDr. Šulcová, která po komplexní diagnostice stanoví léčebný postup s možností provedení operačního zákroku v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.


Diagnostika

 • rtg
 • ultrazvuk
 • mikrobiologické vyšetření
 • klinické vyšetření

Terapeutické výkony

 • obstřik
 • lokální aplikace kortikoidů
 • mobilizační techniky
 • přikládání ortéz
 • aseptické převazy
 • punkce kloubů
 • přikládání sádrových obvazů

Online konzultace

V období moderních technologií se i telemedicína dostává do popředí zájmu pacientů. Naše ambulance nabízejí z této části možnost online konzultací, které jsou během jednoho týdne zodpovězeny. Je potřeba si ale uvědomit, že ve složitějších případech je nutné naplánovat komplexní vyšetření.

Online konzultace

 • dle rozsahu 350-500 Kč.


Terapie pomocí SIS

Princip SUPER INDUCTIVE SYSTEM (SIS) využívá intenzivního elektromagnetického pole, které má pozitivní vliv na lidskou tkáň. Mezi hlavní přínosy této metody patří okamžité zmírnění bolesti, podpora hojení zlomenin, uvolnění svalů, stimulace svalové tkáně a zlepšení pohyblivosti kloubů.

objednání na tel.: 723 421 663

(pondělí-pátek)


Terapie rázovou vlnou

Inovativní patentovaná technologie využívající rázové vlny je navržena tak, aby poskytovala optimální terapeutické výsledky a zároveň dlouhou životnost přístroje. Umožňuje velice rychlé zahájení léčby. Díky možnosti přímého nastavení parametrů na displeji aplikátoru máme plnou kontrolu nad průběhem terapie.

objednání na tel.: 723 421 663

(pondělí-pátek)

Navštivte nás v některé z našich ordinací

Kontakt