Aktuální možnosti léčby artrózy

Ortopedie MUDr. Tomáš Proček > Články > Aktuální možnosti léčby artrózy

Aktuální možnosti léčby artrózy

Osteoartróza je onemocnění, u kterého dochází k úbytku kloubní chrupavky v důsledku jejího opotřebení. Postihuje jak velké (kolenní, kyčelní, hlezenní a ramenní kloub) tak i drobné klouby na rukou a nohou. V České republice trpí tímto onemocněním cca 40% lidí ve věku nad 65 let. Možnosti její léčby jsou poměrně široké a vždy je třeba individuální přistup, který zohledňuje potřebné parametry u daného pacienta. V následujících řádcích je rozepsán obecný přehled jednotlivých možností léčby.


Nefarmakologická léčba

Jako u většiny onemocnění, i zde platí pravidlo, že prevence je základ. V ranných stádiích tohoto onemocnění jsou na místě režimová opatření jako redukce váhy, zdravý životní styl a dostatek pohybu. Obzvláště u sportovců je vhodné se zaměřit na individuální rehabilitační péči, která je nedílnou součástí léčby všech stadií osteoartrózy.


Farmakologická léčba

Analgetická terapie

Jedním z příznaků artrózy je bolest, analgetika mají za úkol odstranit bolestivé stavy, tyto léky může předepisovat i praktický lékař a často uleví pacientovi do té doby, než vyhledá odborníka, který nastolí další terapii.


Nesteroidní antirevmatika

Tato skupina léků má jak analgetický, tak protizánětlivý efekt. Jejich preskripce musí být ale uvážená, protože jejich dlouhodobé užívání může mít negativní dopad na trávicí trakt (žaludeční vředy) či oběhový systém. Vyvarovat se rizikových faktorů léků této skupiny pomáhají lokálně aplikovaná nesteroidní antirevmatika ve formě mastí, gelů či náplastí.


SYSADOA

Léky z této skupiny obsahují látky (glukosamin sulfát, chondroitinsulfát, diacerein), u kterých byl prokázán ochranný vliv na strukturu kloubní chrupavky. Tyto látky jsou obsažené v mezibuněčné tkáni chrupavek a velmi často jsou v lécích obsaženy v kombinaci, je prokázáno, že při dlouhodobém užívání zpomalují progresi osteoartrózy. Ve své podstatě tyto látky mají protizánětlivý a analgetický efekt, což může pomoci snížit dávkování čí úplně vysadit nesteroidní antirevmatika. Výhodou těchto léků je, že nemají vedlejší účinky a jsou organismem, jako jemu vlastní dobře tolerovány. Jejich účinek je lepší u časnějších stupňů poškození chrupavek, kdy je ještě chrupavka schopna se regenerovat. Je-li chrupavka úplně destruována, není většinou již co regenerovat, proto je účinek horší. Účinek těchto léků je postupný, proto je třeba jejich podávání minimálně po dobu tří měsíců a následně léky vysadit a po zhoršení opět podávat. Nejlepší efekt byl však podle studií prokázán u kontinuálního podávání.


Intraartikulární léčba

Glukokortikoidy

Aplikace glukokortikoidů intraartikulárně nebo periartikulárně u léčby OA pomáhá zvládnout bolestivé a zánětlivé stavy v krátkém čase za minimalizace nežádoucích účinků, které tato skupina léků má při systémovém podávání. Jsou brány jako doplněk komplexní terapie OA. Lokální aplikace glukokortikoidů je součástí všech doporučení pro léčbu kolenních kloubů. Aplikace by se neměla opakovat častěji než 4krát do roka.


Viskosuplementace


Léčba krevní plazmou


Operační léčba

Operační léčba je indikována u pacientů, u kterých dochází k postupné progresi OA a selhává konzervativní léčba.

Z miniinvazivních výkonů se nejčastěji provádí artroskopie kolenního kloubu, obzvlášt při potřebě odstranit uvolněné chrupavčité fragmenty, nebo ošetřit degenerativní ruptury menisků. Moderní operační technika náhrady chrupavky pomocí chrupavčité matrix, nebo tzv. technika kultivovaných chondrocytů jsou výkony, které se provádí na specializovaných pracovištích a mají poměrně přísná indikační kritéria, při jejich splnění jsou to ovšem techniky, které má dlouhodobě velmi dobré funkční výsledky. Při potřebě korekce osy a za dodržení dalších indikačních kritérií přistupujeme ke korekční osteotomii. U pacientů s III.- IV. artrozy s významnými bolestmi a funkčním omezením kloubu je indikována kompletní výměna kloubu tzv. TEP - totální endoprotéza. Nejčastěji se provádí v oblasti kyčelního a kolenního kloubu a má také přísná indikační kritéria, která vyžadují celkově dobrý stav pacienta a jeho tzv. compliance (spolupráci).